Reumatologija
Kontakt : +381 (0) 11 408 1807
Reumatologija

Šta su to reumatske bolesti?

Reumatske bolesti predstavljaju skup različitih bolest ne uvek jasnog porekla, toka i posledica, a karakterišu ih smetnje pri pokretima u mišićima, tetivama, kostima ili zglobovima. Ove bolesti su praćene upalnim procesom, bolom, otokom i smanjenom pokretljivošću. Osnovna podela bi bila na: zapaljenske koje su uglavnom autoimune, degenerativne koje nastaju usled propadanja hrskavice zgoba, i vanzglobne reumatske bolesti gde su oštećeni drugi elementi sistema za kretanje osim zglobova (mišići, fascije, ligamenti i tetive). Postoje i metaboličke reumatske bolesti i giht je tu najpoznatiji primer.

Povratak na Najčešća pitanja